Hipnoza kliniczna

Jeśli czytasz ten artykuł, to zapewne masz pewne wyobrażenia o hipnozie, które stworzyłeś oglądają filmy fabularne lub dokumentalne a może widziałeś popisy hipnotyzerów scenicznych. Te wszystkie źródła opinii na temat hipnozy nie dadzą Ci klarownego pojęcia o tym, czym jest hipnoza kliniczna. Filmy fabularne najczęściej ukazują hipnozę w wąskim zakresie, który jest zwykle przerysowany po to aby widz odczuwał silne emocje. To stworzyło wokół hipnozy klimat tajemnicy i niebezpieczeństwa. W wyniku czego ludzie obawią się, że hipnoza to narzędzie zniewolenia. A w rzeczywistości hipnoza to narzędzie zapewniające wolność. Swoje trzy grosze dokładają do tego hipnotyzerzy sceniczni wykorzystujący hipnozę do jarmarcznych popisów. Tworzą oni wrażenie, że źródłem feneomenów demonstrowanych przez nich jest ich osobista moc i sprawiając że powstało na jej tamat wiele mitów. A mity te to fałsz i  nieprawda, gdyż źródłem tych demonstracji są możliwości umysłu tkwiące w każdym z nas. Żebyś to lepiej zrozumiał przeczytaj poniższy tekst, który przygotowałem dla Ciebie. Pozwoli ci on lepiej zrozumieć czym jest hipnoza i jak sie ją wykorzystuje się leczeniu klinicznym problemów psychologicznych.
Twórcy NLP Richard Bandler i John Grinder modelowali i rozłożyli na czynniki pierwsze pracę najwybitniejszego hipnoterapeuty XX wieku- Miltona Ericsona. Dzięki temu zaczęli w drugiej połowie lat siedemdziesiatych prowadzić wspólnie seminaria z hipnozy. W ich trakcie jeden z nich zwykł mawiać „Wszstko jest hipnozą” a drugi dla odmiany twierdził że „Nie ma czegoś takiego jak hipnoza” Zastanawiające, prawda ? Być może chodziło im oto, by wywołać w słuchaczach zmieszanie, gdyż jest to jeden ze sposobów wywoływania transu, a być może jest w tym również głębszy ukryty sens. Przypomina to idee buddyjskiego koanu, który najczęściej ma postać pytania niedającego się logicznie, intelektualnie rozwiązać. Aby je rozwiazać adept potrzebuje zmęczyć swój logicznie myślący umysł do tego stopnia, by sam się wyłączył i przeszedł w zupełnie inny stan. Stan, który cechuje zupełnie inne doświadczenie, inne zasoby, inne przekonania, inne odczucia. Jak się przekonasz w dalszej cześci tego artykułu ta zmiana i przejście jest cechą charakterystyczną stanu i procesu hipnozy. Przekonasz się także, że hipnoza często nazywana transem jest naturalnym stanam i procesem, z którego korzysta twój umysł wielokrotnie każdego dnia. Choć być może nie zdawałeś sobie z tego sprawy, masz swoje transy dotyczące związków, całą grupę transów dotyczących pracy, jazdy samochodem, wychowowywania dzieci, uczenia się i cały pakiet transów z problemami. Cechami charakterystycznymi transu są schematyczności, powtarzalność i nawykowość. Richard Bandler twierdzi ponadto, że ludzie nie są wprowadzani w trans i wyprowadzani z niego, tylko płynnie przechodzą z jednego transu w inny. Abyś to lepiej zrozumiał zacznijmy jednak od odrobiny teorii.
Definicje hipnozy.
Badaczom zjawiska hipnozy do tej pory nie udało się stworzyć takiej definicji, która opisałaby jej złożony charakter. Wynika to zapewne z tego, że żadna któtka formuła nie jest w stanie rzetelnie opisać tak złożonego zjawiska. Rożnice w definiowaniu wynikają zapewne również z tego, że najczęściej definicje te były wynikiem obserwacji i badań prowadzonych tylko w kontekście relacji hipnoterapeuta-pacjent. Badacze obserwowali wiec pacjentów, którzy znajdowali się w odmiennym stanie świadomomości. Stąd powstały definicje określające hipnozę jako stan, odrębny od innych stanów świadomości takich jak stan czuwania czy sen. Bardziej współczesne teorie stanowiące pokłosie prac Miltona Erikcsona i twórców Neurolingwistycznego Programowania, którzy widzieli w hipnozie zjawisko naturalne i płynne, definijują hipnozę jako proces lub zespół procesów komunikacyjnych i poznawczych. Każda jednak z tych definicji wnosi coś wartościowego do zrozumienia tego czym jest hipnoza, dlatego poniżej przedstawię te uznawane za najbardziej miarodajne;
1) Hipnoza to ukierunkowane wyobrażenia. Hipnotyzer, czyli inny człowiek (w przypadku heterohipnozy) albo sam zainteresowany (podczas autohipnozy), działa w taki sposób, aby kierować doznaniami mającymi charakter fantazji. (Barber 1974)
2) Hipnoza to naturalny, zmieniony stan świadomości. Osoba wchodzi w stan hipnotyczny, znacznie różniący się od “normalnego” stanu, w trakcie naturalnego procesu, niezwiązanego z przyjmowaniemi jakichkolwiek substancji ani z innego rodzaju fizyczną ingerencją (Ludwig, 1966)
3) Hipnoza to stan odprężania i szczególnej podatności na sugestie. Osoba osiąąga stan odprężenia umysłu i ciała i łatwiej reaguje na podawane sugestie. (Edmonton 1991)
4) Hipnoza to stan intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym. (Spiegel, 1987)
5) Hipnoza to stan zdysocjowany. W stanie hipnotycznym zachodzi rozłączenie pomiędzy świadomymi i podświadomymi procesami mentalnymi, co z założenia pozwala na łatwiejszy dostęp do podświadomości i przyjmowania przez nią sugestii. (M.D. Yapko)
6) Hipnoza to umiejętność rozpoznawania sposobów myślenia innych, następnie nawiązywania kontaktów z nimi w sposób umożliwiający spotęgowanie szans na osiągnięcie porozumienia na jednym lub wielu poziomach, a w rezultacie integrację o wydźwięku wyraźnie pozytywnym. (Gillingan, 1987)
7) Hipnoza to przejściowy stan zmienionej uwagi, w którym mogą pojawiać się różne zjawiska spontanicznie bądź jako reakcje na werbalne lub inne bodźce”. Jej istotę stanowi zatem koncentracja na wewnętrznych lub zewnętrznych sygnałach.
( Brytyjskie Towarzystwo Medyczne)
8) Hipnoza jest zmienionym stanem świadomości, różnym od stanu czuwania i stanu snu (Siuta, 2000)
Osobiście używam zarówno terminu hipnoza jaki i trans, gdyż umożliwia to bardziej pełne zrozumienie tego zjawiska. Poniżej przedstawiam własną definicję opisową. Oto ona:
Hipnoza jest to proces płynnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej zachodzący pomiędzy osobami lub wewnatrz każdego z nas, wykorzystujący naturalne procesy poznawcze w sposób umożliwiający płynne przechodzenie między różnymi stanami umysłu. Zwykle proces ten zachodzi przy udziale koncenctracji na określnym bodźcu lub ich sekwencji. Bodźce te mają charakter wizualny (wspomnienia, fantazje, wyobrażenia, spostrzeżenia), słuchowy lub kinestetyczny (odczuciowy, emocjonalny, ruchowy). Procesowi temu podlegamy wielokrotnie w ciągu każdego mimowolnie, dowiadczając zmian na poziomie emocjonalnym (nastrój), mentalnym (sposób myślenia) i fizycznym (poziom naszej energii). W procesie tym występuję zwiększona podatność na sugestie. Procesy te mają silną tendencję do utrwalania się i automatyzowania. Procesem tym można kierować, zmieniając istniejące stany i tworzyć zupełnie nowe bardziej efektywne i satysfakcjonujące. Polega to na tworzeniu, zmienianiu i „instalowaniu” w umyśle nieświadomym nowych przekonań, zachować, reakcji i zasobów w miejsce tych, które są dysfunkcjonalne.
Co ciekawe mimo iż hipnoza kojarzy się większości osób z oddziaływaniem hipnotyzera czy osób zawodowo zajmujących się wywieraniem wpływu, blisko 100 % tego zjawiska zachodzi bez udziału osób z zewnątrz. Robisz to sobie sam. Tak działa twój umysł.
Praktycznie cała hipnoza to autohipnoza a to oznacza, że różne stany których doświadczasz każdego dnia to schematy utrwalonych wcześniej reakcji na określone bodźce, które powtarzasz w nieskończość i utrwalasz jeszcze silniej. Część z tych transowych stanów służy Ci pełniąc ważną i pożyteczną rolę a część ma charakter szkodliwy i ograniczający. Do pierwszej grupy zaliczymy stany umysłu w których tworzysz, efektywnie uczysz się, skutecznie działasz, kochasz, prowadzisz samochód, czytasz pasjonującą lekturę a w tym czasie nie docierają do ciebie żadne rozpraszające bodźce. Do grupy stanów destruktywnych zaliczyć można stany zwątpienia, depresji, niezdecydowania, lęku, zaślepienia w konflikcie, silnego stresu, który nie ma realnego podłożą. Każdy stan umysłu ma swoją specyfikę, na którą składa się; zestaw przekonań, stan emocjonalny, dostęp do zasobów. Twój umysł każdego przechodzi pomiędzy dziesiątkami różnych transowych stanów przerywany krótkim okresami przebywania w stanie czuwania. Łatwo zauważysz różnicę pomiędzy stanami, kiedy przypomisz sobie ze swojego życia takie doświadczenie, gdy byłeś całkowicie odprężony, zrelaksowany, odpoczywałeść i nagle wydażyło się coś co Cię wyrwało z tego stanu i całkowicie zestresowało. Przyjrzyj się tym dwóm stanom umysłu i zauważ różnicę…
W pierwszym stanie, czujesz się dobrze, czas biegnie spokojnie, twoje ciało jest rozluźnione, myśli są jasne. Wszystko zdaje się możliwe i doświadczasz dużej przestrzeni możliwości, aż tu nagle przychodzi bodziec (informacja) która sprawia, że wszystko się zmienia. Ułamek sekundy i już czujesz się zupełnie inaczej, skacze Ci adrenalina, jest poddenerewowany, spiety, twoje myśli się ogniskują na problemie, widzisz tylko ten problem a ilość dostępnych możliwości drastycznie się zawęża, zaczynasz się spieszyć. Właśnie posłużyłeś się transem i zmieniłeś swój stan. Robimy to nieustannie zarówno wtedy gdy czujemy się dobrze jak i wtedy gdy czujemy się źle. Wszystko zależy od tego, którą z własnych pętli hipnotycznych uruchomimy.
Hipnoza Kliniczna zajmuje się wykorzystaniem naturalnych mechanizmów na których opiera się praca umysłu do rozwiązania problemów tkwiących w psychice. Jest ona bardzo szerokim polem na którym wykorzystuje się różne metody, takie jaki: hipnoza konwersacyjna, opowiadanie metaforycznych historyjek, klasyczne indukcje, ćwiczenia NLP w płytkim transie, Integral Eye Movement Therapy, Panoramę Społeczną, autohipnozę, kontrolę myślenia zapożyczoną z terapii behawioralno-poznawczej i wiele innych. Wszystkie te metody i techniku służą przełamaniu i zmianie wzorów automatycznych, które stanowią podstawę problemów zgłaszanych przez pacjenta. W trakcie ich wykonywania pacjent cały czas jest przytomy i ma kontrolę nad tym co się dzieje. To odróżnia hipnozę kliniczną od popisów estradowych. Pierwsza sesja skupia się na diagnozie problemów pacjenta, rozpoznaniu automatycznych schematów myślenia, odczuwania i reagowania a także na zdefiniuwaniu celu, który chce osiągną pacjent. Oprócz tego zwykle stosowane są interencje mającę na celu przerwanie lub osłabienie przykrych symptomów doświadczanych przez niego. Pacjent otrzymuje określony zestaw metod i technik, które ma za zadanie wykonywać pomiędzy kolejnymi sesjami. Poczynając od drugiej sesji nasza praca skupia się na analizie efektów uzyskanych przez pacjenta a także na eliminowaniu pozostałych symptomów problemu. Oprócz tego pacjenci uczą się jak posługiwać się swoim umysłem w taki sposób, by wieść satysfakcjonujące życie. Otrzymują zestaw narzędzi i strategi pozwalających im w przyszłości samodzielnie radzić sobie z potecjalnie problemowymi sytuacjami bez udziału terapeuty. Terapia trwa z reguły od 4 do 6 spotkań. Każde z nich trwa od 1 do 1,5 godziny.W sytuacji gdy problem pacjenta jest złożony i obejmuje wiele obszarów życia terapia może trwać dłużej. Właśnie tak stosunkowo krótki czas do uzyskania zadowalających efektów wyróżnia hipnoterapię od innych metod psychoterapeutycznych. Koniec terapi następuje gdy pacjent uzna, że jest zadowolony z efektów i osiągnął cel, który określił podczas pierwszej sesji.

 

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub chciałbyś rozwiać swoje obawy to zadzwoń lub napisz do nas. Chętnie na nie odpowiemy. Dane do kontaku znajdziesz na dole strony lub zakładce KONTAKT.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej rzetelnych informacji to oglądnij nagrania zamieszczone poniżej:

8 + 4 =

Informacje kontaktowe

Jeśli chcę Państwo skorzystać z naszej pomocy, prosimy o wstępny kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konkretny termin. Pracownia PP SENS nie posiada kontraktu z NFZ.

Adres: ul. Sandomierska 18 B, 37-400 Nisko

Rejestracja telefoniczna pod nr:

660 06 85 99  lub  600 70 65 46

Godziny otwarcia: 

pn.-pt.    13:30-20:00

sobota    10:00-14:00