Terapia niepewności i nieśmiałości

Co to jest nieśmiałość i brak pewności siebie?

Nieśmiałość i brak pewności siebie często powszechnie są mylone i brane za jeden i ten sam problem. Żaden z nich nie funkcjonuje jako jednostka chorobowa, lecz problemy te dotykają bardzo znacznego odsetka osób, uniemożliwiając im prowadzenie satysfakcjonującego życia.  Nieśmiałość i brak pewności siebie to trochę różne problemy. Nieśmiałość najczęściej jest efektem braku odpowiedniej ilości pozytywnych wzmocnień w okresie dzieciństwa i dorastania. Czasami jest wynikiem przeważającej ilości negatywnych informacji zwrotnych od ważnych w naszym dorosłych  a czasami jest wynikiem braku jakichkolwiek informacji zwrotnych z ich strony. Niekorzystne ze względu wysoki poziom nieśmiałości  są również oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli zmierzające do wzmacniania w młodych osobach takich postaw jak skromność i niezwracanie na siebie uwagi. Istotnym czynnikiem w występowaniu wysokiego poziomu nieśmiałości jest również wysoki poziom introwersji. Osoby o wysokim stopniu introwersji przejawiają z reguły większą nieśmiałość. Ale nie jest to sztywna zasada. Problemy  osób nieśmiałych wynikają najczęściej z ich niskiego poziomu samooceny i poczucia niezasługiwania i niebycia dość dobrym czy wartościowym.  Towarzyszą temu niekorzystne  przekonania na własny temat a także reprezentacje czyli wewnętrzne obrazy w których te osoby wyobrażają sobie siebie jako słabszych, mniejszych, mniej atrakcyjnych niż inne osoby. Inne osoby za to są wyobrażane jako silniejsze, większe i bardziej atrakcyjne.

Brak pewności siebie natomiast to problem, który dotyka osób mających zbyt wysokie poczucie własnej wartości. Mam na myśli to, że ich samoocena jest z reguły zawyżona i nieadekwatna do tego co sobą reprezentują. Istotne jest to, że osoby te bardzo obawiają się utracić swój obraz własny i są wrażliwe na krytykę innych a także zależne od niej w dużym stopniu. Obawiają się również pogorszenia swojego wizerunku w oczach innych osób. Najczęściej występuje u nich znaczy stopień lęku społecznego. Skąd to się bierze?  Ten problem również najczęściej jest wynikiem oddziaływań edukacyjnych. Po  pierwsze szkoła stosuje system ocen i uczy nas że popełnianie błędów jest czymś złym. Uczniowie uczą się, że należy się obawiać przyłapania na błędzie, bo to coś złego i można za to być wyśmianym czy upokorzonym. Uczniowie więc na wszelkie możliwe sposoby uczą się unikać tego rodzaju sytuacji, które naraziłyby ich na publiczne upokorzenie.  Uczą się więc strategii, która polega na nie próbowaniu i unikaniu. Niestety jeśli unikasz i nie próbujesz z obawy przed porażką i upokorzeniem to, nie rozwijasz w sobie pewności siebie tylko niepewność.  A przecież stare porzekadło mówi „o uczeniu się na błędach”. Jeśli więc unikasz wyzwań to unikasz uczenia się i zdobywania poczucia pewności. Trzeba wziąć po uwagę, że każdy rodzaj pewności siebie buduje się w działaniu, przez próbowanie. Im więcej prób i powtórzeń tym poczucie pewności rośnie.  O drugie polska szkoła zawsze była mocno teoretyczna. I uwaga ta dotyczy wszystkich szczebli nauki, od podstawówki do poziomu studiów. Niestety  ogranicza to możliwość budowania w uczniach pewności siebie. Brak praktyki prowadzi do niepewności. I żeby było jasne ta budowana przez lata strategia przetrwania w szkole po jakimś czasie zaczyna być dominująca nie tylko w aspekcie nauki ale każdej dziedziny życia. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które to wzmacniają.  Np. gdy rodzice dają dzieciom wzmocnienia tylko pozytywne i dzieci nie mają adekwatnego obrazu siebie lub gdy dzieci dorastają w atmosferze w której rodzice są zalęknieni o dziecko i w istotny sposób powodowani lękiem ograniczają aktywność dziecka zabraniając mu wszystkiego. Dziecko nie ma wtedy możliwości zdobywania konstruktywnych doświadczeń, które są niezbędne do zbudowania pewności siebie.

 

Terapia nieśmiałości i braku pewności siebie

Terapia dotycząca nieśmiałości skupia się na zmianie przekonań na własny temat a także zmianie wewnętrznych reprezentacji zarówno samego siebie jak i innych ludzi. Na zmianie nieadekwatne i zaniżonego poczucia własnej wartości oraz odnajdywania i wykorzystywaniu własnych zasobów.  Metody stosowane w pracy z nieśmiałością to hipnoza, autohipnoza, nlp, panorama społeczna.

Terapia dotycząca braku pewności siebie skupia się na zmianie ograniczających przekonań związanych z zależnością od opinii innych ludzi, na uwalnianiu od lęku przed byciem sobą i przed popełnianiem błędów, na uwolnieniu od przymusu robienia wszystkiego od razu perfekcyjnie. Oprócz tego w terapii poczucia pewności kładziemy nacisk na działanie i przełamanie oporu przed działaniem. W terapii wykorzystujemy hipnozę, autohipnozę, panoramę społeczną, Integral Eye Movement Therapy i techniki nlp. Czas pracy do uzyskania zadowalających efektów jest różny ale przeważnie jest to od 6 do 10 sesji.

Paweł Krzemiński

Jeśli masz pytania lub chciałbyś skorzystać z naszej pomocy do zadzwoń.

Tel. 660 06 85 99 lub 600 70 65 46